Privacy statement
Persoonsgegevens die wij verwerken
Push2Tablet verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten, zoals MyCourseDocs, en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
 
Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- E-mailadres
- Gegevens over uw activiteiten op onze website/app
- IP-adres
- Internetbrowser en apparaat type
 
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website/app en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@push2tablet.com, dan zullen wij deze informatie verwijderen.
 
Waarom we gegevens nodig hebben
Push2Tablet verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 
Hoe lang we gegevens bewaren
Push2Tablet zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn is 7 jaar.
 
Delen met anderen
Push2Tablet verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 
In kaart brengen websitebezoek
Push2Tablet gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website/app wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website/app en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website/app naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website/app optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze website, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kan u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Lukt het niet via deze instellingen of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar support@push2tablet.com. Push2Tablet zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
 
U kunt ons ook bereiken via:
Website: http://www.push2tablet.com
Telefoonnummer: +31 (0)35-548 60 80
Bedrijfsadres: Tolweg 5, 3741 LM Baarn
 
Beveiliging
Push2Tablet neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Alle communicatie tussen u en onze servers loopt via beveiligde (https) verbindingen. Daarnaast wordt ons platform en toepassingen regelmatig getest door een externe beveiligingsspecialist. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via support@push2tablet.com